Backhoom brengt de kenmerken en het verduurzamingspotentieel van elke woning, elk gebouw en elke portefeuille in kaart. Zo helpen wij organisaties op een datagedreven wijze hun verduurzamingsdoelen te realiseren. BackHoom ondersteunt organisaties die zich bezighouden met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Met ons platform geven we inzicht in elke woning en elk gebouw in Nederland. Hoe het platform in elkaar zit en wat je ermee kunt leggen we graag uit op deze pagina.

 

Alle panden

In het Duurzaam Dataplatform zijn kenmerken verzameld van alle woningen en alle utiliteitsgebouwen in Nederland. De 7,9 miljoen woningen, waarvan 2,7 miljoen appartementen zijn verdeeld over 355 gemeenten en ruim 13 duizend buurten.

Datamanagement

In ons platform zijn we continu bezig met het verzamelen, analyseren, bewerken en verbeteren van data en rekenmodellen. Met nauwkeurige bewerkingsstappen zorgen we voor actuele, betrouwbare en herleidbare data en berekeningen.

Algoritmes

De algoritmes die we hebben ontwikkeld, zijn het hart van ons platform. Met slimme algoritmes genereren we nieuwe kenmerken, modelleren we gebouwen in 3D en zorgen we voor alle berekeningen en interactie in onze energetische modellen.

3D modellen

Met onze algoritmes genereren we nauwkeurig alle panden in 3D-modellen. De individuele vloer-, gevel-, glas- en dakvlakken zijn wezenlijk voor een betrouwbare inschatting van het warmteverlies en de verduurzamingspotentie van het pand.

Verduurzamingspotentie

Het platform bevat verschillende maatregelen om woningen en gebouwen te verduurzamen met talrijke isolatieniveaus, installatieverbeteringen en energieopwekking. Onze rekenkern zorgt voor alle bouwkundige en energetische berekeningen.

Interactie met eigen input

Alle beschikbare informatie en berekeningen kunt u snel via onze API’s in eigen digitale omgevingen (apps, CRM, websites) gebruiken. De mate van gebruikersinteractie kunt u eenvoudig zelf bepalen. Hoe meer gebruikersinput, des te gedetailleerder de output.

Wat kun je ermee?

In ons platform hebben we van elke woning en elk gebouw de panddimensies berekend en kenmerken in kaart gebracht. Met deze gedetailleerde inzichten, laten we zien wat mogelijk is per pand, buurt, wijk of gemeente. Vanuit deze basis biedt BackHoom twee type oplossingen om datagedreven inzicht te geven in de gebouwde omgeving: we ondersteunen (online) customer journeys en bieden inzicht en analyses in portefeuilles en gebieden.

Customer Journey

In onze customer journey oplossing voorziet BackHoom in de behoefte van klanten die op zoek zijn naar:

 • Integratie van verduurzamingsoplossingen in uw customer journey
 • Leadgeneratie voor uw verduurzamingsoplossingen
 • Verrijking van uw CRM of financiële systemen
 • De juiste inzichten voor uw targeted marketingcampagne

Dat doen we middels API’s die direct geïntegreerd kunnen worden in uw eigen website, CRM of andere (mobiele) applicaties. Onze suite van API’s bestaat uit verschillende modules:

 1. 3D-visualisaties – van elke woning en elke gebouw maken we een 3D-visualisatie, die in uw eigen online omgeving te gebruiken is.
 2. Isolatiemodule – in deze module worden van iedere woning de dimensies van de isoleerbare oppervlaktes berekend en worden kosten, opbrengsten en rendementen berekend op basis van uw eigen (product)waarden.
 3. Zonmodule – in deze module worden van iedere woning de dimensies van alle dakvlakken berekend ten behoeve van de potentie voor zonnepanelen. U kunt eigen paneeltypes en configuratieparameters als input meegeven aan de berekeningen.
 4. Installatiemodule – met de installatiemodule kunt u bewoners op een interactieve manier inzichten geven in de mogelijkheden en effecten van nieuwe installaties voor koken, tapwater en ruimteverwarming.

Portefeuille- en gebiedsanalyse

In de categorie Portefeuille- en gebiedsanalyse biedt BackHoom inzicht in:

 • Klantbestanden waar duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd kunnen worden
 • De huidige situatie van de verduurzaming per gemeente
 • De mogelijke duurzaamheidsmaatregelen per gemeente
 • Toekomstige energie-infrastructuren per buurt

Dit doen we middels een aantal tools die vanuit het Duurzaam Dataplatform gemakkelijk, snel en datagedreven informatie geven:

 1. Nulmeting per gebied – gefundeerd inzicht in gebouwkenmerken, energieverbruiken en verduurzamingspotentie op verschillende niveaus: van buurt tot RES regio.
 2. Verduurzamingsscenario’s – welk scenario is het beste om uw gehele portefeuille of regio te verduurzamen? Wat is de opgave, de kosten en wat levert het op.
 3. Warmtetransitiescenario’s – door diverse (aardgasloze) scenario’s te berekenen, geven we richtinggevende advies over toekomstige energie-infrastructuren voor alle buurten in Nederland.
 4. Geografische visualisaties – van kenmerken en verduurzamingspotentie per gebouw tot warmtetransitiescenario’s per buurt, op verschillende (online) kaarten visualiseren we de gewenste doorsnedes.

Meer weten over het BackHoom platform? We vertellen u graag meer en komen graag met u in contact.